Zebranie majowe – zmiana terminu

Uwaga – w związku z nieobecnością części quorum w dniu 11 maja (środa)
zebranie majowe RR przeniesione zostało na dzień 10 maja (wtorek) na godz. 17:00.

Zapraszamy,

0