OBOWIĄZKI

1. Rada Rodziców ma obowiązek gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny. Należy przy tym pamiętać, że finanse Rady mogą być kontrolowane jedynie przez:

  • Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ Rady Rodziców),
  • Regionalną Izbę Obrachunkową,
  • Urząd Skarbowy.

2. Rodzice mają obowiązek dokonać demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do Rady Rodziców – ten obowiązek wynika z ustawy, zatem wybór przedstawicieli nie może odbywać się w inny sposób. Inną zaletą demokratycznego wyboru członków Rad jest fakt, że dzięki mandatowi wyborców głos przedstawiciela jest po prostu silniejszy; zawsze może on powiedzieć: „No, ja przecież reprezentuję wyborców, zatem to również ich postulat”.

3. Rada Rodziców ma obowiązek stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły.

4. Rada Rodziców ma obowiązek działać w sposób przejrzysty. Ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych przez Radę działaniach. Koniecznością jest również systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środków finansowych. Dobrą praktyką jest przedstawianie rodzicom dokładnych rozliczeń przychodów i wydatków. Dzięki temu wzrasta zaufanie pomiędzy rodzicami a Radą. Można to robić poprzez stronę internetową lub tablicę informacyjną.

5. Rada Rodziców jako jednostka organizacyjna ma obowiązek działać zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym i ustawy o rachunkowości. Zatem warto zadbać o to, aby w Radzie Rodziców znalazła się przynajmniej jedna osoba, która zna się na finansach, rozliczeniach i podatkach.

6. Rada Rodziców ma obowiązek wspierać samorząd uczniowski i sprawować nad nim opiekę pomagając mu w organizowaniu akcji charytatywnych i aukcji, których celem jest zebranie pieniędzy na szczytne cele dotyczące spraw lokalnych takich jak opieka nad starszymi czy ochrona środowiska.