PODSTAWOWE KOMPETENCJE

Kompetencje, czyli prawa i obowiązki Rady Rodziców wynikają z:

  • ustaw, o których była mowa na poprzednim ekranie,
  • statutu szkoły,
  • regulaminu Rady Rodziców,.