Wykonane zadania Organizacyjne:

 • 10 lutego – wstępna rezerwacja wybranych lokalizacji,
 • 14 kwietnia – oszacowanie liczby uczestników – około 280 osób
 • 15 kwietnia – pierwsze spotkanie przedstawiciela RR z organizatorem (Zamek Topacz) wraz ze wstępnymi ustaleniami
 • 20 kwietnia – oficjalna oferta wpłynęła do nas
 • 22 maja – spotkanie z komitetem organizacyjnym Studniówki 2016 r.
 • 28 maja – oszacowanie wstępne kosztów i przyjęcie kosztów dla uczestników 250 zł, dla osób towarzyszących – 200 zł
 • 28 czerwca – propozycja umowy
 • 20 sierpnia – wniesienie uwag do umowy
 • 23 sierpnia – spotkanie z p. Dyrektor w sprawach organizacyjnych i logistycznych
 • 23 sierpnia – kontaktem organizacyjnym po stronie nauczycieli jest p. Ryszard Pawlak – wychowawca klasy II IB
 • 7 września – ukonstytuowanie się komitetu organizacyjnego rodziców (KO) – zebrania klasowe w szkole o godz. 17:00
 • 7 września – spotkanie informacyjne dla rodziców – godz. 17:30 po zebraniach klasowych
 • 14 września godz. 16:00 – pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego, podział ról, zadań, odpowiedzialności, opracowanie harmonogramu, logistyka, formalności, lista ToDo, pomysły
 • 16 września – uzgodnione zapisy umowy
 • 30 września – wstępny sondaż zainteresowania studniówką i liczba osób towarzyszących w klasach, wychowawcy przekazują szacowane liczby uczniów i osób towarzyszących
 • październik – rozdanie materiałów informacyjnych wraz z formularzami deklaracji w klasach
 • październik – uzgodnienia z wykonawcami,
 • 12 października godz. 16:00 – drugie spotkanie KO w Zamku Topacz
 • 18 listopada – nieprzekraczalny termin złożenia deklaracji oraz uiszczenia opłat u przedstawicieli klasowych (deklaracja bez wpłaty jest nieważna) + spotkanie KO
 • 23 listopada – wpłata 95% zaliczki do Topacza przez KO
 • 8 grudnia – spotkanie #3 Komitetu Organizacyjnego
 • 10 grudnia – plan studniówki minuta po minucie
 • 15 grudnia – sfinalizowanie umów z wykonawcami
 • 4 stycznia – spotkanie przedstudniówkowe – wszystkie strony
 • 10 stycznia – ostateczna korekta list uczestników oraz wpłata całości kwoty w Topaczu
 • 10 stycznia – spotkanie KO w Topaczu
 • 12-13 stycznia – logistyka nieustanna
 • 14 stycznia – dopinanie szczegółów w Topaczu
 • 14/15 stycznia – STUDNIÓWKA, obecność KO w Topaczu,
 • 15 stycznia – zamknięcie organizacyjne imprezy
 • 19 stycznia – protokół końcowy z Zamkiem Topacz
 • 19 stycznia – raport z firmy zapewniającej ochronę
 • 20 stycznia udostępnienie materiałów postudniówkowych na stroni
 • przekazanie materiałów tradycyjnych do szkoły celem dystrybucji po klasach
 • rozliczenie budżetu imprezy, wnioski,
 • rozwiązanie Komitetu Organizacyjnego