Członkowie komitetu organizacyjnego z poszczególnych klas maturalnych:

  • 3A – Małgorzata Maślany, Jolanta Nogaj
  • 3B – Aneta Kociuba
  • 3E – Stanisław Biernat, Janusz Kołodziej
  • 3F – Beata Posłuszna, Andrzej Żurawowicz
  • 3I  – Dorota Kościelska-Bronsztejn, Sebastian Kwiecień
  • 2IB  – Justyna Głodek, Agnieszka Stankiewicz

Zostali wybrani na zebraniach klasowych w dniu 7 września b.r.