Po sukcesie tegorocznym 2016 – gratulujemy Organizatorom – pierwsze plany STUDNIÓWKI 2017 się konkretyzują:

  • data – 14 stycznia 2017 r.
  • godzina – 18:00 – 2:00
  • miejsce – zamek Topacz
  • koszt uczestnictwa;
    • dla ucznia klasy maturalnej: 250 zł
    • dla osoby towarzyszącej: 200 zł
  • wstępne deklaracje uczestnictwa zbierane będą do 30 września w klasach,
  • deklaracje uczestnictwa wraz z wpłatą bez której są nieważne przyjmowane są przez przedstawicieli klasowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2016 r.