Dokumenty dostępne u osób reprezentujących daną klasę (członków Komitetu Organizacyjnego).

  • Regulamin Studniówki 2017
  • Informacja DLA RODZICÓW i zobowiązanie do udziału Młodzieży
  • Informacja DLA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

Inne dokumenty organizacyjne:

  • oferta Zamku Topacz
  • umowa z Zamkiem Topacz

są jawne i dostępne także do wglądu na każde żądanie rodzica lub opiekuna prawnego u osób reprezentujących daną klasę (członków Komitetu Organizacyjnego).