1. Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie – zgodnie z polską tradycją – balu przedmaturalnego, pod nazwą Studniówka 2017 dla uczniów klas maturalnych liceum ogólnokształcącego.
 2. Jest to impreza szkolna, której organizatorem są: szkoła, wszyscy rodzice lub opiekunowie prawni młodzieży biorącej udział w zabawie, reprezentowani przez Komitet Organizacyjny rodziców działający na podstawie udzielonego im pisemnego upoważnienia, z podziałem na reprezentantów każdej klasy
 3. Uczestnikami balu pod nazwą Studniówka 2017 są:
  • młodzież klas trzecich i II IB Liceum Ogólnokształcącego nr V przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu,
  • zaproszone przez młodzież osoby towarzyszące,
  • zaproszeni przez rodziców i uczniów przedstawiciele szkoły: dyrekcja i nauczyciele.
 4. Budżet i koszty przedsięwzięcia zostają wyliczone wstępnie na podstawie zakładanych i prognozowanych wydatków wynikających ze złożonej oferty przez Zamek Topacz oraz planowanych pozostałych kosztów do poniesienia, a związanych z oprawą techniczną (muzyka, dźwięk, fotografie, film, dekoracje, kwiaty, etc.).
 5. Suma środków niezbędnych na realizację przedsięwzięcia jest dzielona przez zakładaną liczbę uczniów klas maturalnych i osób towarzyszących, którzy potencjalnie będą uczestnikami Studniówki 2017. Na tej podstawie zostaje podana do wiadomości kwota przybliżonego udziału w kosztach przypadającego na jednego ucznia oraz na jedną osobę towarzyszącą.
 6. Po uzyskaniu dokumentów rozliczających wydatkowanie środków na organizację reprezentanci klas dokonają rozliczenia końcowego – zwrotu lub dopłaty, stosując te same zasady podziału kosztów.