Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 ukonstytuowane na zebraniu RR w dniu 13 września 2018 roku:

 • Szarnecki Jarosław – PRZEWODNICZĄCY           3g
 • Masternak Małgorzta – Z-CA PRZEWODN.         1f
 • Naporowska Monika – SKARBNIK                        3f
 • Hajduk Monika – SEKRETARZ                                2IB
 • Bednarska Anna                                                      1IB-MYP
 • Krajewski Tomasz                                                    2f
 • Pilarz-Małkiewicz Danuta                                       3a

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

 • Szymański Marcin                                                   1a
 • Nowicka Sylwia                                                        1b
 • Kukla Sylwia                                                             1c
 • Damski Michał                                                         1e
 • Jaworska Katarzyna                                                1pre-IB
 • …………………….                                                          2a
 • Rotko Agnieszka                                                      2b
 • Wilk Halina                                                                2c
 •  Fuchs Anna                                                              2e
 • Ilecka Agata                                                              1IB
 • ………………….…                                                         3b
 • Gruszecki Tomasz                                                   3e