Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 ukonstytuowane na zebraniu RR w dniu 14 września:

 • 2g  Szarnecki Jarosław – PRZEWODNICZĄCY
 • 2f   Naporowska Monika – Z-CA PRZEWODN.
 • 3f   Szudra Grażyna – SKARBNIK
 • 1IB Hajduk Monika – SEKRETARZ
 • 1f    Krajewski Tomasz
 • 2IB Kraśnicka-Ściborska Aleksandra
 • 2a   Pilarz-Małkiewicz Danuta

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

 • 3g  Bednarska Anna
 • 1a  Kaszuba Angelika
 • 1b  Warwas Halina
 • 1c   Wilk Halina
 • 1e   Bobrowski Grzegorz
 • 1f    Krajewski Tomasz
 • 1pre-IB  Gołuński Robert
 • 1IB-MYP   …………………….
 • 2b  Maciak Mieczysław
 • 2e  Urbańska Agnieszka
 • 3a  Jędrusik Renata
 • 3b  Szurek Małgorzata
 • 3e  …………………………
 • 3i   Krautwald-Moskal Monika