Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 ukonstytuowane na zebraniu RR w dniu 14 września:

 • 3f   Tomdio-Zimmermann Loretta – PRZEWODNICZĄCA
 • 3e  Biernat Stanisław – Z-CA PRZEWODN.
 • 1g  Szarnecki Jarosław – Z-CA PRZEWODN.
 • 2f   Szudra Grażyna – SKARBNIK
 • 2b  Hazy Maciej – SEKRETARZ

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

 • 2g  Bednarska Anna
 • 3g  Bułat-Silva Zuzanna
 • 1a  Pilarz-Małkiewicz Danuta
 • 1f   Cwynar-Kępa Monika
 • 1pre-IB  Sroka Rafał
 • 2a  Wojciechowski Rafał
 • 2e  Warczewski Witold
 • 2i   Schabowski Piotr
 • 1ib Kraśnicka-Ściborska Aleksandra
 • 3a  Kaptur Urszula
 • 3b  Kociuba Aneta
 • 3i   Kwiecień Sebastian
 • 2ib Stankiewicz Agnieszka
 • 1b   ….
 • 1e   ….
 • 1i    ….