Plan spotkań na rok szkolny 2017/2018 zostanie uzgodniony na 1. zebraniu RR w dniu 14 września i zostanie skorelowany z zebraniami/konsultacjami szkolnymi.

  • zebranie #1 – 14 września 2017 r. godz. 17:00
  • zebranie #2 – 18 października 2017 r. godz. 18:00
  • zebranie #3 –
  • zebranie #4 –
  • zebranie #5 –

Protokoły z zebrań znajdują się TUTAJ

Zebrania rady rodziców stanowią ważne miejsce spotkań i forum dyskusji – to na nich podejmowane są najważniejsze decyzje związane z aktywnością rodziców w naszej szkole. Regularne spotkania i kontakt na bieżąco daje nam szansę stworzenia aktywnej i twórczej Rady Rodziców.

Realizacja tego celu wymaga jednak odpowiedniego planowania i komunikacji.