Plan spotkań na rok szkolny 2018/2019 zostanie uzgodniony na 1. zebraniu RR w dniu 13 września i zostanie skorelowany z zebraniami/konsultacjami szkolnymi.

  • zebranie #1 – 13 września 2018 r. godz. 17:30
  • zebranie #2 – 17 października 2018 r. godz. 18:00
  • zebranie #3 –
  • zebranie #4 –
  • zebranie #5 –

 

Zebrania rady rodziców stanowią ważne miejsce spotkań i forum dyskusji – to na nich podejmowane są najważniejsze decyzje związane z aktywnością rodziców w naszej szkole. Regularne spotkania i kontakt na bieżąco daje nam szansę stworzenia aktywnej i twórczej Rady Rodziców.

Realizacja tego celu wymaga jednak odpowiedniego planowania i komunikacji.