KOMUNIKACJA PRZEDE WSZYSTKIM

Z pojęciem komunikacji mamy do czynienia, jako uczestnicy życia społecznego, na każdym kroku: w domu, w pracy, na ulicy, w sklepie czy urzędzie. Chociaż każda okoliczność wymaga przyjęcia innej postawy, innego tonu i innego „języka”, wszystkie „okazje komunikacyjne” mają jeden wspólny cel: przekazanie lub wymianę informacji między uczestnikami zdarzenia.

Rada rodziców jest organem rodziców powołanym do współpracy ze szkołą w zakresie spraw związanych z jej zadaniami statutowymi. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania tak definiowanej rady jest przekazywanie lub wymiana informacji zarówno wewnątrz rady, jak i na zewnątrz (do ogółu rodziców). Bez tego rada nie może realizować podstawowego celu, w jakim została powołana.

Choć zarządy i członkowie rad rodziców zgadzają się zwykle co do potrzeby komunikacji, różnie interpretują tę kwestię.

Zagadnieniem, które powinno być wypracowane przez Radę Rodziców jest opracowanie efektywnych kanałów komunikacyjnych z otoczeniem, na rzecz którego działa:

  • prowadzenie i utrzymywanie w aktualności własnej strony internetowej
  • tworzenie informacji zwrotnej i rozsyłane jej pocztą elektroniczną
  • wskazanie, w jaki sposób można kontaktować się z radą, aby każdy pomysł i wniosek, który może usprawnić i wzbogacić współpracę rady rodziców ze szkołą, był zauważony, przedyskutowany i możliwie szybko wcielony w życie.
  • komunikowanie efektów swoich prac i osiągnięć,
  • przedstawianie rzetelnego rozliczenia wydatków,
  • określanie i prezentowanie celów oraz zadań na kolejne okresy,
  • w ten sposób zachęcanie i zapraszanie do współpracy nie tylko pozostałych rodziców, ale również podmioty spoza szkoły.

Jednym słowem, komunikując się, nie tylko określamy swoje możliwości i potrzeby, ale także zyskujemy grono „darczyńców” i ogniskujemy wokół siebie działania na rzecz szkoły i uczniów.