Staramy się ze wszystkich sił działać w sposób przejrzysty – m.in. informujemy o finansach i prowadzonych przez nas działaniach. Opiniujemy budżet szkoły, programy nauczania, ubiór noszony przez uczniów na terenie szkoły itp. Współorganizujemy konkursy, zabawy, uroczystości. Sponsorujemy nagrody, dofinansowujemy wycieczki, wspieramy dotacjami uczniów będących w trudnej sytuacji.

Wszystkich chętnych do pracy w ramach Rady Rodziców zapraszamy do współpracy.
Nie ma znaczenia jaki będzie Twój wkład. Liczy się każda pomoc, sugestie czy słowa wsparcia.

Krytyka (konstruktywna) też się przyda.

Nie czekaj. Skontaktuj się z nami.