Rada pedagogiczna w dniu 14 października

Przedstawiciele RR na zaproszenie Dyrekcji wzięli udział w piątkowej uroczystej radzie pedagogicznej. Tematem części otwartej, w której wzięliśmy udział było:

  • przedstawienie wyników oraz wniosków grona pedagogicznego z zeszłorocznych matur w naszej szkole
  • dyskusja nad przedstawionymi wnioskami
  • wręczenie przez p. Dyrektor wyróżnień pracownikom szkoły
  • wręczenie zaproszeń na Studniówkę 2017 w Zamku Topacz obecnym na Radzie Nauczycielom
  • przekazanie życzeń Nauczycielom od wszystkich rodziców w dniu Święta Edukacji Narodowej, tort dla wszystkich od RR

    tort_rp

Po części uroczystej, umówione zostały z p. Dyrektor bieżące sprawy dotyczące tematów szkolnych

0