Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

W dniu 13 września 2018 roku odbyło się pierwsze zebranie Rady rodziców w roku szkolnym 2018/2019.

Na zebraniu ukonstytuowało się prezydium Rady Rodziców do którego zostali wybrani następujący przedstawiciele klas:

Szarnecki Jarosław – PRZEWODNICZĄCY 3g
Masternak Małgorzta – Z-CA PRZEWODN. 1f
Naporowska Monika – SKARBNIK 3f
Hajduk Monika – SEKRETARZ 2IB
Bednarska Anna 1IB-MYP
Krajewski Tomasz 2f
Pilarz-Małkiewicz Danuta 3a

0