Zebranie rady #4

W dniu 5 listopada na agendzie znajdą się następujące tematy:

Rozpoczęcie – przedstawienie agendy,
Wnioski o dofinansowanie, głosowania bieżące,
Dziennik elektroniczny – informacje bieżące,
Delegowanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z samorządem szkolnym,
Regulamin wydatkowania środków z załącznikami – propozycja i głosowanie,
Propozycja zwrotu części składek do klas,
Składki – aktywizacja, pomysły i informacja na klasowe zebrania grudniowe,
Informacja na temat pomysłu rozszerzenia WiFi w szkole,
Informacja na temat nowego statutu szkoły,
Informacja na temat działań bieżących RR,
Informacja w sprawie klasy IIIe,
Inne, niezgłoszone tematy,
Wolne wnioski, dyskusja

0

Wspierane inicjatywy

Na bieżąco informujemy jakie inicjatywy są wspierane dzięki składkom Rodziców. Jest to kluczowa informacja – na co spożytkowane są nasze składki i jak ważne jest wspieranie działań Rady wpłatami dokonywanymi przez Rodziców.

Informacja o inicjatywach dostępna TUTAJ.

0

Zebranie rady #3

Zaplanowano na środę 7 października na godz. 17:00

Ze względu na zaproszonych gości na konkretne godziny (pkty. 3,7,9)
będziemy ewentualnie zmieniali kolejność pozostałych punktów

Agenda Zebrania (pełna po wejściu w wątek):

 • Propozycja dat wszystkich zaplanowanych spotkań RR w I. półroczu,
 • Zebrane zagadnienia złożone pismem z dnia 6.10.2015 do Dyrekcji,
 • Informacje od p. Dyrektor w sprawach zagadnień poruszonych w złożonym piśmie,
 • Informacja o zmianie planu lekcji w szkole od wtorku 6.10.2015,
 • Wybór przedstawiciela RR odpowiedzialnego za kontakt z samorządem szkolnym,
 • Propozycja projektu zwrotu części składek do klas,
 • Spotkanie z samorządem szkolnym (planowane około godz. 17:40),
 • Prezentacja podziału kompetencji i delegowania zadań RR,
 • Dziennik elektroniczny – p. Katarzyna Drużycka, informacja o wdrożeniu, pytania. loginy itp. (planowane około godz. 18:10),
 • Informacja o możliwości uzyskania wsparcia prawnego przez RR,
 • Regulamin wydatkowania środków z załącznikami – propozycja i głosowanie,
 • Prezentacja tematyki konta bankowego RR,
 • Wnioski o dofinansowanie, informacja, rejestr, głosowania wniosków bieżących,
 • Prezentacja narzędzia wspomagającego pracę RR,
 • Uwagi do punktowego oceniania uczniów.,
 • Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców

0

Stan wpłat na Radę Rodziców

Dzięki współpracy z księgowością – na stronie aktualizowany jest na bieżąco zestaw procentowy wpłat na radę rodziców w poszczególnych klasach.
Informację szczegółową dla poszczególnych klas może uzyskać przedstawiciel klasy na żądanie.

0

Skład Rady

W menu Rada Rodziców znajduje się aktualny spis członków Rady Rodziców wybranych w głosowaniu na pierwszym zebraniu rady. Dostępny będzie też niedługo na stronie szkolnej.

0

Zebranie Rady #2

Ze względu na dużą ilość spraw do omówienia na początku roku oraz sprawy tzw. bieżące – kolejne zebranie odbyło się w czwartek 24 września 2015 r. na godz. 17:00 w czytelni.

Proponowana agenda została rozesłana E-mailowo do Członków Rady

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców

Wkrótce dostępne na stronie będą protokoły zebrań

0
Page 6 of 7 «...34567