Dziennik elektroniczny jako główny w szkole

Od dnia 18 stycznia dziennik elektroniczny jest głównym dziennikiem obowiązującym w ZSO 5. Dziennik papierowy nie znika, ale będzie jedynie dokumentem zapasowym.

Nauczyciele zostali poinformowani przez Dyrekcję o postulacie rodziców, aby frekwencja i oceny uczniów były wpisywane w dniu odbywania się zajęć. i nie powinno być w tym zakresie nieprawidłowości

0

Opiniowane dokumenty szkolne

RR otrzymała dwa dokumenty szkolne do  zaopiniowania:

  • Szkolny Program Profilaktyki
  • Szkolny Program Wychowawczy

Dokumenty w trybie zmian zostaną rozesłane do członków RR celem zebrania opinii i przekazania szkole.

Jeśli ktoś z rodziców spoza RR chciałby się zaznajomić z dokumentami – prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy lub E-mailem (podany w nagłówku).

0

Zebranie styczniowe RR

W dniu 20 stycznia o godz. 17:00 odbędzie się styczniowe zebranie Rady Rodziców. Propozycja agendy zostanie przesłana do członków RR przed zebraniem.
O godz. 16 przed zebraniem delegacja RR spotyka się z Dyrekcją celem wypracowania zasad współpracy i przekazania wnioskodawcom (nauczyciele, uczniowie) oraz rodzicom pełnej informacji o realizowaniu wpłat oraz  dofinansowania w związku z przejęciem spraw księgowych przez RR.

 – Rozpoczęcie – agenda
– Głosowanie większością obecnych członków – głosowanie uchwały w tej sprawie
– Propozycja zwrotu części składek do klas – głosowanie uchwały
– Ustalenie (propozycja do dyskusji) kolejnych dat spotkań RR do przodu
– Informacja na temat bieżacej realizacji zleceń oraz pobierania środków w banku
– Informacja na temat przejęcie spraw księgowych + konsekwencje
– Głosowanie uchwały w sprawie powierzenia spraw księgowych
– Wnioski o dofinansowanie, głosowania bieżące
– Sprawy związane z Xero, finansowanego przez RR
– Bieżący stan finansów
– Relacja ze studniówki
– Wolne wnioski

0

Przejęcie księgowości do RR

Od stycznia bieżącego roku Rada Rodziców przejęła sprawy księgowe i będzie je prowadzić samodzielnie. Na styczniowym zebraniu poddane głosowaniu zostaną uchwały w tym zakresie oraz zostanie przekazana członkom RR informacja dotycząca spraw księgowych oraz bieżącego stanu.

Rada Rodziców dziękuje Księgowej – p. Krystynie Kłycińskiej za prowadzenie spraw księgowych w roku 2015 r.

0

Pilne Spotkanie Rady Rodziców – 16 grudnia 2015

W związku z koniecznością podjęcia ważnych uchwał dotyczących działalności Rady Rodziców, zapraszam wszystkich na PILNE SPOTKANIE RR w dniu 16 grudnia 2015 roku o godz. 16.30 (przed zebraniami klasowymi)

!!! OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

W dniu dzisiejszym nie mogliśmy podjąć żadnych uchwał z powodu braku quorum przez co między innymi nie możemy dofinansować działań naszej młodzieży.

Tak niska frekwencja komplikuje nam działania.
Chociaż i tak jest lepiej niż w zeszłym roku.
Członkowie RR, którzy nie mogą uczestniczyć w zebraniu, proszeni są o wydelegowanie osoby z klasy w zastępstwie.

0

Zebranie grudniowe RR

Zebranie grudniowe RR odbędzie się w nadchodzącą środę:
9 grudnia 2015 r. o godz. 17:00

Rozpoczęcie – agenda zebrania,
Reprezentacja RR – wybór,
Osoby i wzory podpisów do banku,
Wnioski o dofinansowanie, głosowania bieżące,
Dziennik elektroniczny – informacja,
Regulamin wydatkowania środków z załącznikami – głosowanie,
Zwrot części składek do klas – głosowanie,
Składki – aktywizacja rodziców, pomysły,
Bieżący stan finansów RR
Informacja na temat nowego statutu szkoły
Ustalenie trzech dat spotkań RR do przodu
Wolne wnioski

Zapraszamy

0

Statut Szkoły dostępny

Na stronie szkoły ZSO5 pojawił się zaktualizowany Status Szkoły, który nie był dostępny przez dłuższy czas.

W razie zainteresowania – RR dysponuje dokumentem zawierającym opis zmian wprowadzonych w aktualnej wersji.

0
Page 5 of 7 «...34567