Wszystkie rzutniki już naprawione

Szanowni Rodzice – to z Waszych środków udało się wyremontować wszystkie 4 rzutniki szkolne – które niezbędne są w codziennej pracy na lekcjach.

Dziękujemy za wspieranie Funduszu Rady Rodziców, z którego możemy finansować inicjatywy trafiające w potrzeby uczniów oraz Szkoły.

0

Spotkanie z samorządem uczniowskim

Przedstawiciele RR spotkali się z samorządem uczniowskim i jego opiekunem. Na spotkaniu:

  • poznaliśmy się osobiście
  • przekazaliśmy informacje o przyznanym w tym roku budżecie SU
  • omówiliśmy zasady korzystania ze środków
  • omówiliśmy „palący” temat palenia papierosów i potencjalnych konsekwencji w związku z zaistniałym incydentem zgłoszonym do kuratorium
  • RR oczekuje zwrotu informacyjnego od SU w sprawie podjętych działań – najskuteczniejsze w tym wypadku gdy uczniowie sami podejmują próby znalezienia rozwiązania tego tematu
  • zadeklarowaliśmy otwartość RR na potrzeby SU
0

Zebranie #2 Rady Rodziców

W dniu 19 października o godz. 17:00 odbędzie się drugie zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017. Zapraszamy wszystkich członków oraz osoby zainteresowane tematyką szkolną.

Agenda zebrania zostanie rozesłana pocztą E-mail do członków RR przed samym zebraniem.

0

UWAGA – wpłat za ubezpieczenie dokonujemy w szkole

Szanowni Państwo – w miesiącu wrześniu zanotowaliśmy 11 omyłkowych wpłat na nasze konto, a dotyczących ubezpieczenie szkolnego, które opłacamy w księgowości szkolnej. Wpłaty te w wysokości 11 x 42 zł przekazaliśmy do szkoły na poczet polis.

Przypominamy, że Rada Rodziców zbiera składki : na fundusz RR (130 zł za rok) oraz fundusz KSERO (20 zł za rok).
Jeśli nie są Państwo pewni gdzie wpłacona została składka – prosimy o sprawdzenie w szkolnej księgowości, gdyż polisa będzie ważna dla wszystkich wpłat dokonanych do 20 października !

0

Studniówkowy Komitet Organizacyjny – spotkanie

Odbędzie się w środę (14 września) o godz. 16:00 przed zebraniem Rady Rodziców w szkole.
Mamy godzinę na omówienie najważniejszych kwestii, podział ról i informacje o dalszym procedowaniu.
Obecność przynajmniej jednego przedstawiciela z każdej klasy maturalnej – obowiązkowa.

Gdzie : sala 15 na parterze.

Zapraszamy

0

Zebranie #1 RR

W dniu 14 września (środa) o godz. 17:00 odbędzie się pierwsze zebranie Rady Rodziców w tym roku.
Podczas zebrania wybrane zostanie Prezydium na rok szkolny 2016/2017 oraz podjęte zostaną kluczowe uchwały.dotyczące działalności RR w tym roku szkolnym,
Obecność członków Rady z oddziałów klasowych obowiązkowa.

Gdzie : sala 15 na parterze.

Zapraszamy

0

Zaczynamy nowy rok szkolny

6 i 7 września w szkole zaczynamy nowy rok od zebrań. We wtorek – klasy gimnazjalne, w środę licealne.

Korzystając z Państwa obecności na pierwszym zebraniach klasowych chcielibyśmy przekazać kilka ważnych informacji: więcej →

0
Page 3 of 7 12345...»