Świąteczne Życzenia

W imieniu Rady Rodziców składamy wszystkim Uczniom, Rodzicom i pracownikom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
Życzenia Wesołych, Rodzinnych i Spokojnych Świąt,
a  w nadchodzącym roku 2017 samych sukcesów i nieustających inspiracji w pracy zawodowej.

Pozdrawiamy Świątecznie

0

Zebranie Rady 15 grudnia – ODWOŁANE

w związku z zebraniami klasowymi w dniu 14.12 i brakiem pilnych spraw do dyskusji, spotkanie Rady w dniu 15.12 zostaje ODWOŁANE. Kolejne spotkanie jest zaplanowane na 11 stycznia 2017 roku. Sprawy które pojawią się pomiędzy spotkaniami będziemy załatwiać w trybie obiegowym.

 

0

Formalności studniówkowe zakończone

8 grudnia – ostatnie w tym roku spotkanie Komitetu Organizacyjnego, a przedostatnie w ogóle z zaplanowanych.
Zebraliśmy deklaracje i wpłaty – kompletując w ten sposób uczestników naszej uroczystości. Wpłata do Topacza wykonana oraz uzgodnione zostały końcowe warunki umowy.
Wykonawcy i kontrahenci zostali wyselekcjonowani – dopinane są ostatnie szczegóły.
Teraz przyszedł czas na przyjemniejsze rzeczy – szczegółowy plan samej studniówki i realizację wszystkich zgłoszonych pomysłów i atrakcji w najdrobniejszych szczegółach.

0

Wpłaty za udział w studniówce 2017

Wpłaty za udział w studniówce są zbierane w klasach przez przedstawicieli klasowych do dnia 18 listopada wraz z deklaracjami pisemnymi – zgodnie z informacją przekazaną w klasach.
UWAGA – wpłat nie przelewamy na konto Rady Rodziców – to osobne fundusze i potem jest kłopot z „odsiewaniem” takich wpłat, tym bardziej, że nie mamy subkont w banku jako RR.

0

Wszystkie rzutniki już naprawione

Szanowni Rodzice – to z Waszych środków udało się wyremontować wszystkie 4 rzutniki szkolne – które niezbędne są w codziennej pracy na lekcjach.

Dziękujemy za wspieranie Funduszu Rady Rodziców, z którego możemy finansować inicjatywy trafiające w potrzeby uczniów oraz Szkoły.

0

Spotkanie z samorządem uczniowskim

Przedstawiciele RR spotkali się z samorządem uczniowskim i jego opiekunem. Na spotkaniu:

  • poznaliśmy się osobiście
  • przekazaliśmy informacje o przyznanym w tym roku budżecie SU
  • omówiliśmy zasady korzystania ze środków
  • omówiliśmy „palący” temat palenia papierosów i potencjalnych konsekwencji w związku z zaistniałym incydentem zgłoszonym do kuratorium
  • RR oczekuje zwrotu informacyjnego od SU w sprawie podjętych działań – najskuteczniejsze w tym wypadku gdy uczniowie sami podejmują próby znalezienia rozwiązania tego tematu
  • zadeklarowaliśmy otwartość RR na potrzeby SU
0

Zebranie #2 Rady Rodziców

W dniu 19 października o godz. 17:00 odbędzie się drugie zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017. Zapraszamy wszystkich członków oraz osoby zainteresowane tematyką szkolną.

Agenda zebrania zostanie rozesłana pocztą E-mail do członków RR przed samym zebraniem.

0
Page 2 of 6 12345...»