Zestawienie wpłat na fundusz Rady Rodziców oraz Ksero – rok szkolny 2016/2017
Informacja zbiorcza aktualizowana jest na bazie informacji uzyskiwanych cyklicznie wpłat na konto (na koniec miesiąca) oraz wpłat do skarbnika

Stan wpłat na dzień 30 kwietnia 2017 r.