Konto do wpłat składki na Radę Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na podane poniżej konto lub u skarbnika/przedstawiciela RR w dniach zebrań oraz konsultacji.

!!!!!!!!   U W A G A   N OW Y   R A C H U N E K   B A N K O W Y   !!!!!!!!!!!

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

76 1320 1999 7900 1135 2000 0001

W tytule przelewu proszę podać koniecznie (!):

– imię i nazwisko ucznia
– klasę do której uczęszcza