Konto do wpłat składki na Radę Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na podane poniżej konto lub u skarbnika/przedstawiciela RR w dniach zebrań oraz konsultacji.
Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

75 1020 5242 0000 2402 0018 7195

W tytule przelewu proszę podać koniecznie (!):
– imię i nazwisko ucznia
– klasę do której uczęszcza