Konto do wpłat składki na Radę Rodziców

Wpłaty na:

  • Radę Rodziców
  • Ksero
  • Ubezpieczenie NNW ucznia

można dokonywać bezpośrednio na podany poniżej rachunek bankowy lub u skarbnika/przedstawiciela RR w dniach zebrań oraz konsultacji

numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

76 1320 1999 7900 1135 2000 0001

W tytule przelewu proszę podać koniecznie (!):

– imię i nazwisko ucznia
– klasę do której uczęszcza