Sprawozdanie finansowe z działalności RR za rok 2016/2017 zostanło poddane pod głosowanie na zebraniu #1 w dniu 14 września 2017 r. i przyjęte jednogłośnie.