Poniżej dostępny jest regulamin Rady Rodziców w oparciu o który działamy.

Regulamin Rady Rodzicow-2016

  regulamin