Każde zebranie jest protokołowane. Zadanie to należy do kompetencji sekretarza rady.

Spisanie ustaleń ma szczególnie znaczenie w przypadku uchwał, planowanych działań oraz wyznaczania osób odpowiedzialnych za konkretne zadania. Protokół z zebrania jest udostępniany wszystkim członków rady (publikacja na stronie RR). Jest to element komunikacji, który sprawia, że wszyscy zainteresowani działaniami rady rodziców mają szansę się z nimi zapoznać. Otwartość stanowi dla członków rady czynnik mobilizujący do działania.

Jeżeli rada rodziców będzie dysponowała bazą adresową E-maili rodziców (np. zbieranymi podczas zebrań, pikników, w czasie spotkań z rodzicami w klasach lub w specjalnej zakładce na stronie internetowej), droga ta zostanie wykorzystana do wysłania informacji o zamieszczonym na stronie protokole ze spotkania. Takie działanie zapewnia większe zainteresowanie stroną i przyzwyczaja rodziców do jej regularnego odwiedzania.

Pełne protokoły zebrań dostępne do wglądu u Sekretarza RR