Poniżej znajduje się preliminarz budżetowy Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018, zatwierdzony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 14 września 2017 r.

Preliminarz będzie aktualizowany z dwóch stron:

  • wpływy – w zależności od poziomu ściągalności
  • wydatki – w zależności od ilości podań oraz potrzeb bieżących