Po zaakceptowaniu na zebraniu #1 w dniu 14 września b.r. umieszczone zostaną zaktualizowane formularze na rok 2016/2017

 

Na stronie dostępne dokumenty obowiązujące w zeszłym roku :

Uwagi:

  • RR nie posiada własnego NIP,
  • w związku z tym RR nie może rozliczać faktur na których widnieje NIP (szkoły, nieaktualny Rady Rodziców),
  • do rozliczenia potrzebna jest faktura VAT bez NIP, lub inny rachunek bez NIP, opisane paragony – rozliczenia zostawiamy w kopercie, adresowanej do RR w sekretariacie szkolnym, lub dostarczamy do skarbnika RR. (dla przyspieszenia można przesłać do nas kopie elektroniczne tych dokumentów (nie zwalnia z dostarczenia oryginałów),
  • wnioski o dofinansowanie które nie zawierają listy uczniów/beneficjentów dofinansowania będą zwracane do uzupełnienia,
  • prawidłowe dokumenty rozliczające dofinansowanie powinny być wystawione na:

 

RADA RODZICÓW 

ZSO nr 5 we Wrocławiu

ul. Grochowa 13

53-523 Wrocław