Zebranie Rady Rodziców

W czwartek 14 września o godz. 17 zapraszamy na Zebranie Rady Rodziców do budynku nowej szkoły.

Przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności poprzedniej rady jak i wybory nowego prezydium, prezentacja preliminarza budżetowego.

Zapraszamy

0

Zebranie #2 Rady Rodziców

W dniu 19 października o godz. 17:00 odbędzie się drugie zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017. Zapraszamy wszystkich członków oraz osoby zainteresowane tematyką szkolną.

Agenda zebrania zostanie rozesłana pocztą E-mail do członków RR przed samym zebraniem.

0

Zebranie #1 RR

W dniu 14 września (środa) o godz. 17:00 odbędzie się pierwsze zebranie Rady Rodziców w tym roku.
Podczas zebrania wybrane zostanie Prezydium na rok szkolny 2016/2017 oraz podjęte zostaną kluczowe uchwały.dotyczące działalności RR w tym roku szkolnym,
Obecność członków Rady z oddziałów klasowych obowiązkowa.

Gdzie : sala 15 na parterze.

Zapraszamy

0

Przed zebraniami klasowymi

Szanowni Rodzice,

Za nami Święta Wielkanocne – a zaraz po nich, w dniu 30 marca zebrania klasowe.

 • zachęcamy do wpłat na Fundusz Rady Rodziców oraz Ksero, których można dokonywać:
  • przed zebraniami w dniu 30 marca – od godz. 16:30 przy stoliku pod schodami będzie do Państwa dyspozycji przedstawiciel RR, który będzie zbierał wpłaty gotówkowe od Państwa, wystawiając potwierdzenie wpłaty,
   lub
  • bezpośrednio na konto: 75 1020 5242 0000 2402 0018 7195 . W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • zestawienie wpłat w poszczególnych klasach – dostępne TUTAJ
 • dzięki Naszym środkom możliwe jest dofinansowanie wielu inicjatyw.
 • spis już dofinansowanych wniosków znajduje się TUTAJ
 • od drugiego półrocza część wpłat z klas aktywnych w zbieraniu składek wraca do uczniów,
 • od kolejnego roku w planach jest przekazanie do dyspozycji ustalonego budżetu samorządowi szkolnemu

Staramy się informować o działaniach RR na bieżąco. Informacja o naszych działaniach jest zawsze dostępna na stronie RR.

Mamy nadzieję, że także w drugim półroczu środki Rodziców przyczynią się do kolejnych sukcesów i pozwolą na realizację niejednego planu.

0

Zebranie lutowe RR – przeniesione

Planowane na dzień 17 lutego b.r. zebranie Rady Rodziców zostało przeniesione na dzień 2 marca (środa) na godz. 17.
Będzie wtedy bardziej efektywne

Informacja została rozesłana do wszystkich członków RR dwoma kanałami.

Dokładna data zostanie podana gdy znany będzie harmonogram zebrań klasowych w bieżącym półroczu.

0

Dziennik elektroniczny jako główny w szkole

Od dnia 18 stycznia dziennik elektroniczny jest głównym dziennikiem obowiązującym w ZSO 5. Dziennik papierowy nie znika, ale będzie jedynie dokumentem zapasowym.

Nauczyciele zostali poinformowani przez Dyrekcję o postulacie rodziców, aby frekwencja i oceny uczniów były wpisywane w dniu odbywania się zajęć. i nie powinno być w tym zakresie nieprawidłowości

0

Zebranie grudniowe RR

Zebranie grudniowe RR odbędzie się w nadchodzącą środę:
9 grudnia 2015 r. o godz. 17:00

Rozpoczęcie – agenda zebrania,
Reprezentacja RR – wybór,
Osoby i wzory podpisów do banku,
Wnioski o dofinansowanie, głosowania bieżące,
Dziennik elektroniczny – informacja,
Regulamin wydatkowania środków z załącznikami – głosowanie,
Zwrot części składek do klas – głosowanie,
Składki – aktywizacja rodziców, pomysły,
Bieżący stan finansów RR
Informacja na temat nowego statutu szkoły
Ustalenie trzech dat spotkań RR do przodu
Wolne wnioski

Zapraszamy

0

Zebranie rady #3

Zaplanowano na środę 7 października na godz. 17:00

Ze względu na zaproszonych gości na konkretne godziny (pkty. 3,7,9)
będziemy ewentualnie zmieniali kolejność pozostałych punktów

Agenda Zebrania (pełna po wejściu w wątek):

 • Propozycja dat wszystkich zaplanowanych spotkań RR w I. półroczu,
 • Zebrane zagadnienia złożone pismem z dnia 6.10.2015 do Dyrekcji,
 • Informacje od p. Dyrektor w sprawach zagadnień poruszonych w złożonym piśmie,
 • Informacja o zmianie planu lekcji w szkole od wtorku 6.10.2015,
 • Wybór przedstawiciela RR odpowiedzialnego za kontakt z samorządem szkolnym,
 • Propozycja projektu zwrotu części składek do klas,
 • Spotkanie z samorządem szkolnym (planowane około godz. 17:40),
 • Prezentacja podziału kompetencji i delegowania zadań RR,
 • Dziennik elektroniczny – p. Katarzyna Drużycka, informacja o wdrożeniu, pytania. loginy itp. (planowane około godz. 18:10),
 • Informacja o możliwości uzyskania wsparcia prawnego przez RR,
 • Regulamin wydatkowania środków z załącznikami – propozycja i głosowanie,
 • Prezentacja tematyki konta bankowego RR,
 • Wnioski o dofinansowanie, informacja, rejestr, głosowania wniosków bieżących,
 • Prezentacja narzędzia wspomagającego pracę RR,
 • Uwagi do punktowego oceniania uczniów.,
 • Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców

0
Page 1 of 2 12