Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

W dniu 13 września 2018 roku odbyło się pierwsze zebranie Rady rodziców w roku szkolnym 2018/2019.

Na zebraniu ukonstytuowało się prezydium Rady Rodziców do którego zostali wybrani następujący przedstawiciele klas:

Szarnecki Jarosław – PRZEWODNICZĄCY 3g
Masternak Małgorzta – Z-CA PRZEWODN. 1f
Naporowska Monika – SKARBNIK 3f
Hajduk Monika – SEKRETARZ 2IB
Bednarska Anna 1IB-MYP
Krajewski Tomasz 2f
Pilarz-Małkiewicz Danuta 3a

0

Zebranie Rady Rodziców

Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

odbędzie się w czwartek – 13 września 2018 roku o godzinie 17.30

w sali konferencyjnej ZSO5

Zapraszamy

0

UBEZPIECZENIE NNW UCZNIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Ubezpieczenie NNW ucznia

Składka na rok szkolny 2018/2019 wynosi 50 zł
Składki  mozna wpłacać na rachunek bankowy Rady Rodziców,

WAŻNE!!! w opisie proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz numer klasy

składki mogą być również zbierane  przez skarbnika klasy lub wychowawcę klasy i wpłacone jedną kwotą na rachunek bankowy Rady Rodziców wraz z przekazaniem drogą mailową zestawienia Nazwisk uczniów danej klasy

Ostateczny termin wpłaty składek – 25 września 2018 roku

Bank Pocztowy S.A.
76 1320 1999 7900 1135 2000 0001
0