Zebrania marcowe RR

W środę 15 marca b.r. o godz. 17 w szkole kolejne zebranie Rady Rodziców.
Gościć będziemy Dyrekcję w tematach:

  • nowa szkoła (Liceum) i jej organizacja
  • matura 2017
  • zakończenie dla klas maturalnych
  • zakończenie roku czerwcowe

Aktualności RR (składki, dofinansowania, rozliczenia, budżety, sprawy bieżące) omówione zostaną w drugiej części zebrania

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych – Rada Rodziców

0