Wpłaty za udział w studniówce 2017

Wpłaty za udział w studniówce są zbierane w klasach przez przedstawicieli klasowych do dnia 18 listopada wraz z deklaracjami pisemnymi – zgodnie z informacją przekazaną w klasach.
UWAGA – wpłat nie przelewamy na konto Rady Rodziców – to osobne fundusze i potem jest kłopot z „odsiewaniem” takich wpłat, tym bardziej, że nie mamy subkont w banku jako RR.

0

Wszystkie rzutniki już naprawione

Szanowni Rodzice – to z Waszych środków udało się wyremontować wszystkie 4 rzutniki szkolne – które niezbędne są w codziennej pracy na lekcjach.

Dziękujemy za wspieranie Funduszu Rady Rodziców, z którego możemy finansować inicjatywy trafiające w potrzeby uczniów oraz Szkoły.

0

Spotkanie z samorządem uczniowskim

Przedstawiciele RR spotkali się z samorządem uczniowskim i jego opiekunem. Na spotkaniu:

  • poznaliśmy się osobiście
  • przekazaliśmy informacje o przyznanym w tym roku budżecie SU
  • omówiliśmy zasady korzystania ze środków
  • omówiliśmy „palący” temat palenia papierosów i potencjalnych konsekwencji w związku z zaistniałym incydentem zgłoszonym do kuratorium
  • RR oczekuje zwrotu informacyjnego od SU w sprawie podjętych działań – najskuteczniejsze w tym wypadku gdy uczniowie sami podejmują próby znalezienia rozwiązania tego tematu
  • zadeklarowaliśmy otwartość RR na potrzeby SU
0