Pilne Spotkanie Rady Rodziców – 16 grudnia 2015

W związku z koniecznością podjęcia ważnych uchwał dotyczących działalności Rady Rodziców, zapraszam wszystkich na PILNE SPOTKANIE RR w dniu 16 grudnia 2015 roku o godz. 16.30 (przed zebraniami klasowymi)

!!! OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

W dniu dzisiejszym nie mogliśmy podjąć żadnych uchwał z powodu braku quorum przez co między innymi nie możemy dofinansować działań naszej młodzieży.

Tak niska frekwencja komplikuje nam działania.
Chociaż i tak jest lepiej niż w zeszłym roku.
Członkowie RR, którzy nie mogą uczestniczyć w zebraniu, proszeni są o wydelegowanie osoby z klasy w zastępstwie.

0

Zebranie grudniowe RR

Zebranie grudniowe RR odbędzie się w nadchodzącą środę:
9 grudnia 2015 r. o godz. 17:00

Rozpoczęcie – agenda zebrania,
Reprezentacja RR – wybór,
Osoby i wzory podpisów do banku,
Wnioski o dofinansowanie, głosowania bieżące,
Dziennik elektroniczny – informacja,
Regulamin wydatkowania środków z załącznikami – głosowanie,
Zwrot części składek do klas – głosowanie,
Składki – aktywizacja rodziców, pomysły,
Bieżący stan finansów RR
Informacja na temat nowego statutu szkoły
Ustalenie trzech dat spotkań RR do przodu
Wolne wnioski

Zapraszamy

0