Statut Szkoły dostępny

Na stronie szkoły ZSO5 pojawił się zaktualizowany Status Szkoły, który nie był dostępny przez dłuższy czas.

W razie zainteresowania – RR dysponuje dokumentem zawierającym opis zmian wprowadzonych w aktualnej wersji.

0

Zebranie rady #4

W dniu 5 listopada na agendzie znajdą się następujące tematy:

Rozpoczęcie – przedstawienie agendy,
Wnioski o dofinansowanie, głosowania bieżące,
Dziennik elektroniczny – informacje bieżące,
Delegowanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z samorządem szkolnym,
Regulamin wydatkowania środków z załącznikami – propozycja i głosowanie,
Propozycja zwrotu części składek do klas,
Składki – aktywizacja, pomysły i informacja na klasowe zebrania grudniowe,
Informacja na temat pomysłu rozszerzenia WiFi w szkole,
Informacja na temat nowego statutu szkoły,
Informacja na temat działań bieżących RR,
Informacja w sprawie klasy IIIe,
Inne, niezgłoszone tematy,
Wolne wnioski, dyskusja

0